Om

Om soneterapi og øreakupunktur...Soneterapi er en veldig gammel behandlingsform som baserer seg på teorien om at hele kroppen avspeiles i soner på føttene, hendene og ørene. Det innebærer at ved å jobbe på en sone på f.eks foten vil dette kunne påvirke den korresponderende delen av kroppen, som f.eks et organ, vev, muskel, osv. Sonene blir behandlet med trykk og punktmassasje for å stimulere den responderende delen av kroppen til å gjenopprette sin naturlige balanse.


I soneterapibehandlingen bruker jeg også ofte øreakupunktur, som vil si massasje, nålebehandling eller elektrisk stimuli av punkter i ørebrusken som vil påvirke nervereflekssoner som responderer til ulike deler av kroppen. Øreakupunktur kan utføres som en selvstendig behandling eller som understøttende behandling til soneterapi.


I tillegg til vestlig medisinsk sykdomsforståelse benyttes det i soneterapi og øreakupunktur også Tradisjonell Kinesisk Medisinsk teori og filosofi som en grunnforståelse av menneskets helsetilstand og som et diagnostisk verktøy for å finne frem til og behandle den underliggende årsak til ubalansen.Hvem er soneterapi for....


Soneterapi er en behagelig og trygg terapiform som kan påvirke kroppen både fysisk og psykisk, og passer for både barn, voksne og eldre.


Soneterapi, og øreakupunktur, kan bidra til økt sirkulasjon av kroppsvæsker (blod og lymfe) og energi, styrke immunforsvaret og øke kroppens evne til selvhelbredelse.


Soneterapi benyttes som lindrende behandling ved bl.a:


 • Muskel- og skjelettplager
 • Mage- og tarmproblemer
 • Nedsatt immunforsvar
 • Luftveisproblemer
 • Urinveisproblemer
 • Søvnvansker
 • Hormonelle plager
 • Vekt problemer
 • Avhengighets problemer
 • Stressrelaterte plager
 • Nedsatt energi
 • Uro
 • Mentale og følelsesmessige ubalanserNoen forsiktighetsregler og kontraindikasjoner ....


Selv om soneterapi anses for å være en veldig trygg behanslingsform, er det noen forsiktighetsregler å ta hensyn til. Disse er:


 • Etter større operasjoner og implantater – bør soneterapi ikke foretas de 3 første måneder.
 • Ved graviditet – frarådes behandling de 3 første måneder.
 • Pacemaker – må bruk av elektrisk stimuli unngås da det vil påvirke pacemakeren.
 • Alkohol og narkotika – terapi under rus har ingen effekt.
 • Angina pectoris – dersom lidelsen skyldes forsnevrende årer i hjertet kan behandlingen utløse anfall.
 • Ved alvorlige sykdommer og medisin bruk – må pasienten ha tett oppfølging av lege

Om meg...


Hei, jeg heter Lisbeth,


Jeg driver Helhetsbalanse AS, og tilbyr soneterapi og øreakupunktur, med innslag av andre alternative moduler ved ønske og behov. 


Som soneterapeut er jeg opptatt av å se helheten i mennesket og hjelpe kropp og sinn til å gjenopprette sin naturlige balanse.


Jeg er utdannet Soneterapeut ved Institutt for Helhetsmedisin, IFH i Oslo (2019), som er en offentlige godkjent fagskole for soneterapi.

Studiet består av: Soneterapi, med Muskelsoneterapi - Tradisjonell kinesisk medisin (TCM), - Øreakupunktur, - Ernæring, - VEKS fag med fordypning i kommunikasjon og samhandling, - Grunnkurs i førstehjelp, - Medisinsk grunnfag (anatomi/fysiologi, mikrobiologi, og sykdomslære).


Øvrige kurs og etterutdanninger:

Kurs/utdanningsforløp i Energi balansering, Life Alignment, 2023-24

Sertifisert Muskulær Soneterapeut, av lærer og grunnlegger Christian Slot, 2022

Etterutdanning i Meridianterapi, IFH, med Christian Slot, 2019.

Jeg har Medisinsk grunnfag fra Bjørknes høyskole, 2018. 

I tillegg har jeg tatt Kinesiologi fra Helbredi Akademi 2017, og kurs i Massasje og Rosenmetoden fra Axelsons 2016 .


Medlemsskap:

Jeg er medlem av NNH, Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. NNH stiller strenge krav til sine medlemmer om utdanning og etterlevelse av Lov om Alternativ Behandling, Etiske regler og personvern.


Pasienter som går til terapeuter tilknyttet NNH, kan benytte NNHs etiske råd som klageinstans. Mer informasjon her.


Jeg er registrert i Utøverregisteret for alternative behandlere i Brønnøysund.