Personvern

PERSONVERNERKLÆRING

Daglig leder, Lisbeth Moe Nilsen, er på vegne av HELHETSBALANSE AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.


Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre pasienter/klienter;

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, fødselsdato, og informasjon om din helse som du har gitt oss og som er relevant for den behandlingen du mottar hos oss. 
 

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.


Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse, og helse informasjon, benyttes for å oppfylle avtalen om å tilby deg fullverdig behandling og oppfølging etter avtale med deg. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).


Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre sikre nettsider i forbindelse med din påmelding til våre tjenester. All skriflig informasjon av sensitiv art blir oppbevart i sikre låsbare skap. 


Vi bruker informasjons-kapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjons-kapsler (cookies).

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.


Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter boksføringloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 10 år, i henhold til lovens krav.


Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.


Personvernombud

Daglig leder for Helhetsbalanse AS, Lisbeth Moe Nilsen (reg. Soneterapeut MNNH), påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.


Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

lisbeth@helhetsbalanse.no
 

Helhetsbalanse AS

c/o Lisbeth Moe Nilsen

Riiser-Larsensvei 13 B

1368 Stabekk